Waarom deze training?  

Wanneer u dit programma aan uw bestaande training toevoegt levert dit het volgende op:
 • -  Schermen als interventie bevordert de interactie tussen de deelnemers.  
 • -  De training zal nieuwe kennis opleveren welke de deelnemers kunnen gebruiken om een effectieve communicatiestijl te kiezen binnen hun beroepsmatig handelen met collega’s en cliënten.
 • -  Door de bewegingsactiviteit schermen beleven de deelnemers hun gedrag aan den lijve. Dit zal het rendement van uw training verhogen voor de langere termijn.  
 • -  Uw klant zal tevreden zijn over de exclusieve input die u geboden heeft.

Wat leren uw cursisten/deelnemers? 

Als basis zetten wij de trainingsmodule in bij •Bewustwording persoonlijke gedragsstijlen van zichzelf en anderen  In een verdiepingsslag kunnen wij de module aanbieden voor verschillende doeleinden als:
 • -  Omgaan met weerstand en conflicten  
 • -  Principes van effectief leiderschap
 • -  Werken in teams
 • -  Het effect van non-verbale communicatie

Eventuele andere toepassingen zijn bespreekbaar.

Hoe is de aanpak?

Deelnemers krijgen eerst een aantal vaardigheden aangereikt om mee te kunnen spelen.  Vervolgens zal er tijdens het schermen in groepjes gewerkt worden waar men onder begeleiding feedback aan elkaar geeft.  
 
In het tweede deel gaan de deelnemers tevens experimenteren met verschillende rollen tijdens het schermen. Dit alles wordt begeleid door professionals. Zij helpen de deelnemers door het geven van aanwijzingen en het stellen van vragen.  

Afsluitend wordt teruggekeken naar de doelstellingen en het resultaat van de trainingsmodule.  

Voor wie zijn deze trainingen bestemd?  

Het is de bedoeling dat deze training van Touché Trainingen wordt toegevoegd aan uw trainingstraject. Dus, bent u op zoek naar:
 • -  een unieke metafoor tot leven wil brengen in uw training  
 • -  uw deelnemers wil laten ervaren wat het effect van bewustwording van natuurlijk en voorkeursgedrag is in diverse situaties  
 • -  deelnemers wilt laten experimenteren in verschillende communicatiestijlen
 • -  leiderschapstraining of teamtraining geeft en uw deelnemers de mogelijkheid wilt bieden om in korte tijd de effectiviteit van hun leiderschap of werken in teams te toetsen  
 • -  zijn/haar klanten een onuitwisbare ervaring willen bieden in hun ontwikkeling

 

De inhoud van het programma wordt samengesteld op basis van uw behoeften en specifieke wensen. We zorgen samen met u voor een passend programma.   U blijft uiteraard als trainer bij deze sessie zodat u mede de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk kunt maken voor uw klant.
 
De deelnemers hebben geen bijzondere kennis van schermen nodig om veel rendement uit deze training te halen. Het gaat immers om universele principes die bij mensen en hun gedrag naar voren komen.  
 

Investering  

De investering bepalen wij graag in overleg met u. Uit ervaring is gebleken dat de keuze van de locatie, de afstand en de tijdsduur van de sessie per opdracht verschilt.   Graag maken wij dan ook een afspraak met u om uw vragen te beantwoorden en eventuele verdere afspraken te maken.
 
 
top